Облегчаем жизнь бухгалтерам и сохраняем природу с Папка24

С 08.08.2017 есть возможность подписывать счета за услуги а так же акты выполненных работа через сервис Папка24

Мы упрощаем жизнь бухгалтерам и сохраняем природу. 

Электронный документооборот — наше будущее!!!

Для подписи и отправки документов отправьте запрос на почту support@slimhost.com.ua или создайте тикет с просьбой отправить документы через Папка24.

Мы отправляем Счета а так же Акты выполненных работ

В обращении необходимо указать какой документ Вам необходим, номер документа (счета, акта) а так же дату создания.

Документы будут высланы с уведомлением на почтовый адрес который указан в нашей системе.  Вам остается подписать!

Документы могут запросить только юридические лица а так же частные предприниматели.


Наскільки інспектори податкової служби та інші перевіряючі органи задовольняться електронними документами? Чи не будуть вони вимагати паперові?

 

Згідно чинного законодавства (обґрунтування нижче), і державна фіскальна служба, і будь-які інші державні органи не мають підстав вимагати паперові документи у тих випадках, коли електронні документи було підписано з використанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП) від акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК). Наприклад, ось офіційна відповідь від ДФС на запит щодо правомірності використання ЕЦП.

Наскільки правомірним є використання ЕЦП для ведення документації?
 
Загальні умови укладання господарських договорів встановлені ст. 179 Господарського кодексу України, частина 7 якої відсилає до правил Цивільного кодексу України (далі — ЦК) щодо порядку здійснення правочинів.

Виходячи зі змісту ч. 2 ст.202 ЦК договір є багатостороннім правочином.

Форми правочину визначені ст. 205 ЦК. Так, правочин може вчинятись як усно, так і у письмовій формі, а сторони мають право самостійно визначати форму правочину, якщо законом не встановлена обов’язкова форма для певних видів правочинів.

Правочини між юридичними особами згідно ст.208 ЦК належить вчиняти в письмовій формі.

Вимоги щодо письмової форми встановлені у ст.207 ЦК, а саме: зміст правочину має бути зафіксовано в одному чи декількох документах (в тому числі в електронних), які підписані сторонами (скріплення печаткою — за домовленістю сторін).

Варто приділити увагу, що Цивільний кодекс ототожнює письмову та електронну форму вчинення правочину (ст. 205 ЦК), а підписання та скріплення печаткою електронного документа регламентовано Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі — ЗУ “Про ЕД”) та Законом України «Про електронний цифровий підпис» (далі — ЗУ “Про ЕЦП”).

Так, у визначенні поняття “оригіналу електронного документу”, ст.7 ЗУ “Про ЕД” електронний цифровий підпис прирівнюється до власноручного.

ЗУ “Про ЕЦП” встановлює певні вимоги визнання ЕЦП рівним власноручному підпису: ЕЦП підтверджено з використанням чинного на момент накладення підпису посиленого сертифіката ключа, якому відповідає особистий ключ підписувача, за допомогою надійних засобів цифрового підпису.

Так, виходячи з наведеного, укладення юридичними особами господарських угод в електронній формі з використанням сторонами ЕЦП, є повністю правомірним.

[print-me target=»article» title=»Print Form»]

СЛАВА УКРАИНЕ!